Изкуството за деца в нужда!

  • Адрес за кореспонденция:
  • к.к. Св. Св. Константин и Елена
  • гр. Варна - 9006
  • административна сграда
  • тел. 052 383 943
  • факс 052 383 901
  • e-mail foundation@stconstantine.bg