Изкуството за деца в нужда!

Нов прием на кандидатури за стипендиантска програма „Туризъм“ за учебната 2017 - 2018 учебна година (зимен семестър)

Започна приемът на документи по стипендиантска програма "Туризъм", която ще подпомогне висшето образование на двама студенти през зимния семестър на учебната 2017/2018 година. Програмата се осъществява със съдействието на „Холдинг Варна” АД от Фондация "Св. Св. Константин и Елена".

 

Краен срок за прием на документи: 29.10.2017 г..

 

За стипендии по стипендиантска програма имат право да кандидатстват студенти, български граждани, в редовна форма на обучение – степен бакалавър във всички висши училища в Република България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование.

 

Изискване: Минимален успех на кандидатите от предходния семестър: отличен - 5.50

.

Размер на 1 стипендия: 1500 лв., разпределена на 5 равни месечни суми по 300 лв.

 

виж тук: Регламент

 

Необходими документи за кандидатстване:

- заявление за участие в стипендиантската програма (изтегли образец) 

- мотивационно писмо;

- академична справка /или уверение от университета/ за успех от летния семестър на учебната 2016/2017 г., форма на обучение, специалност, курс;

 

Документите за кандидатстване се подават на хартиен носител на място във Фондация „Св. Св. Константин и Елена” ,  по поща или куриер на адрес:

 

Фондация "Св. Св. Константин и Елена"

к.к. Св. Св. Константин и Елена

Административна сграда

Варна 9006

за контакти и повече информация:

тел.:   +359 52 383 943

и-мейл: foundation@stconstantine.bg

 

Попълването  на  документите  е  задължително  както  за новите кандидати,  така  и за бивши и настоящи стипендианти, които кандидатстват отново заследващ семестър.