Изкуството за деца в нужда!

Започна приемът на документи за стипендиантска програма "Здраве чрез СПА", която ще подпомогне висшето образование на двама студенти през летния семестър на учебната 2018/2019 г. Програмата се осъществява с подкрепата на "Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД.

Нов прием по стипендиантска програма „Туризъм“ за летен семестър 2018/2019

Започна приемът на документи по стипендиантска програма "Туризъм", която ще подпомогне висшето образование на двама студенти през летния семестър на учебната 2018/2019 година. Програмата се осъществява със съдействието на „Холдинг Варна” АД от Фондация "Св. Св. Константин и Елена".

 

Краен срок за прием на документи: 28 февруари 2019 г.


Стипендиантската програма насърчава и подпомага българските студенти, обучаващи се в специалности от професионално направление „Туризъм“, които са постигнали отлични резултати в обучението, участват активно в стажове, проекти и допълнителни форми на обучение, с което се изграждат като бъдещи специалисти в областта на туризма, ангажирани да се работят по специалността в България не по-малко от три години.

За стипендии по стипендиантска програма имат право да кандидатстват студенти в специалности от професионално направление „Туризъм”, български граждани, в редовна форма на обучение – степен професионален бакалавър, бакалавър и магистър във всички висши училища в Република България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование.

 

Изискване: Минимален успех на кандидатите от предходния семестър: отличен - 5.50

Размер на 1 стипендия: 1500 лв., разпределена на 5 равни месечни суми по 300 лв.

 

Виж тук: Регламент

 

Необходими документи за кандидатстване:


- заявление за участие в стипендиантската програма (изтегли образец)

- мотивационно писмо;

- академична справка /или уверение от университета/ за успех от зимния семестър на учебната 2018/2019 г., форма на обучение, специалност, курс;

 

Документите за кандидатстване се подават на хартиен носител на място във Фондация „Св. Св. Константин и Елена” , по поща или куриер на адрес:

Фондация "Св. Св. Константин и Елена"

к.к. Св. Св. Константин и Елена

Административна сграда

Варна 9006

за контакти и повече информация:

тел.: +359 52 383 943

и-мейл: foundation@stconstantine.bg

 

 

* Попълването на документите е задължително както за новите кандидати, така и за бивши и настоящи стипендианти, които кандидатстват отново за следващ семестър.