Изкуството за деца в нужда!

ФОНДАЦИЯ СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА

"Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД учреди фондация "Свети Свети Константин и Елена", за да подпомага чрез нея и чрез инициативата си "Арт-Фонд", деца в неравностойно положение от домовете за деца, лишени от родителска грижа.
Основна мисия на фондация "Свети Свети Константин и Елена" е инициативата "Изкуството за деца в нужда!", чиято годишна кулминация е традиционната коледна разпродажба на картини. Всеки, който има желание да помогне за благородната кауза, за повече топлина и детски усмивки, може да се присъедини към идеята, като:
- дари на фондацията свои или чужди произведения на изкуството;
- откупи такива за своята колекция или направи подарък на близък;
- направи парично дарение на фондацията по следната банкова сметка:
Централна кооперативна банка - клон Варна
BIC CECBBGSF, IBAN BG32CECB979010B0548500

Фондация "Свети Свети Константин и Елена" е вписана с решение № 341 от 23 октомври 2009 г. в Регистъра за юридически лица с нестопанска цел, воден при Варненския окръжен съд. Фондацията упражнява дейност в обществена полза.
Тя се ръководи от Управителен съвет и управител, които са в състав:
1. Милчо Петков Близнаков
2. Калин Георгиев Желев
3. Ивелина Кънчева Кънчева – Шабан
4. Елена Косева Косева  - управител