Изкуството за деца в нужда!

 • Галерия "Графит"

  • адрес:
  • бул. Княз Борис I 65,
   9000 Варна
  • тел:
  • 052 989 900
  • web сайт:
  • www.graffitgallery.com
 • Галерия "Арт Маркони"

  • адрес:
  • 9000 гр.Варна,
   ул. "Охрид" № 22
  • тел:
  • 052 64 30 80
   0888 26 33 24
  • web сайт:
  • www.markoni.hulite.net
 • Куадрант Бевъриджис

  • адрес:
  • ул. Постоянство 67А,
   София 1111
  • тел:
  • +359 2 9602630
  • факс:
  • +359 2 8717028
  • web сайт:
  • www.pepsi.bg
 • ФЕСТИВАЛЕН И КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР – ВАРНА

  • адрес:
  • бул. “Сливница” № 2
   Варна 9000
  • web сайт:
  • www.fccvarna.bg
 • Дом за деца, лишени от родителска грижа "Другарче"

  • адрес:
  • гр. Варна, бул. "Ген. Колев" № 90
  • тел:
  • 052 303574
 • Дом за деца, лишени от родителска грижа "Княгина Надежда"

  • адрес:
  • гр. Варна, ул. "Кракра" 2
  • тел:
  • 052 630703
 • Помощното училище с интернат "Св. Св. Кирил и Методий" с. Кривня, Община Провадия

  • адрес:
  • 9217 Кривня, Община Провадия, област Варненска
  • тел:
  • +359 (0)5181312
 • Дом за медико-социални грижи - Варна

  • адрес:
  • 9022 Варна, кв. Виница, ул. Овеч 2
  • тел./факс:
  • 052/ 342307, 342403
  • web сайт:
  • www.dmsgd-varna.com